Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Robert Brandom
Počet príspevkov: 1

2000

Brandom, R. . (2000). Niektoré pragmatické témy v Hegelovom idealizme: vyjednávanie a spravovanie v Hegelovom vysvetlení štruktúry a obsahu pojmových noriem. Filozofia, 55(9), 718-741. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/718-741.pdf