Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ján Stena
Počet príspevkov: 1

1990

Stena, J. ., & Novosád, F. . (1990). Občianska spoločnosť v podmienkach so­cializmu. Filozofia, 45(1), 48-58. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/48-58.pdf