Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ľuboslav Doval
Počet príspevkov: 6

1987

Doval, Ľ. (1987). Princíp korešpondencie vo vedeckom poznaní. Filozofia, 42(6), 659-667. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/659-667.pdf
Doval, Ľ. (1987). Kuhnova teória vedy. Filozofia, 42(1), 107-118. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/107-118.pdf

1985

Doval, Ľ., & Forgáčová, J. (1985). Interdisciplinárne sympózium filozofov a astronómov. Filozofia, 40(5), 652-653. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/652-653.pdf

1984

Kopsová, R., & Doval, Ľ. (1984). XIII. medzinárodná varnianska škola marxisticko-leninskej filozofie Todora Pavlova. Filozofia, 39(5), 642-645. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/642-645.pdf
Doval, Ľ. (1984). K metodológii sociálnych vied. Filozofia, 39(1), 113-116. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/113-116.pdf

1982

Doval, Ľ. (1982). Nový duch vedy. Filozofia, 37(2), 276-278. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/2/276-278.pdf