Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Roman R. Hambálek
Počet príspevkov: 7

1982

Hambálek, R. R. (1982). K niektorým aspektom analýzy pojmu metóda. Filozofia, 37(3), 342-349. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/3/342-349.pdf

1979

Hambálek, R. R. (1979). O meraní. Filozofia, 34(2), 237-241. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/2/237-241.pdf

1974

Hambálek, R. R. (1974). Vedecká konferencia o metóde a metodológii vied. Filozofia, 29(6), 676-679. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/6/676-679.pdf

1972

Černík, V. ., & Hambálek, R. R. (1972). V. Filkorn 50-ročný. Filozofia, 27(4), 396-404. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/396-404.pdf

1970

Viceník, J. ., & Hambálek, R. R. (1970). Stredoškolská učebnica logiky. Filozofia, 25(1), 99-100. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/99-100.pdf

1969

Hambálek, R. R. (1969). Stroj, človek, spoločnosť (J. Bober). Filozofia, 24(5), 557-561. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/557-561.pdf

1966

Hambálek, R. R. (1966). Ku skúmaniu všeobecnej problematiky systémov. Filozofia, 21(1), 22-34. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/1/22-34.pdf