Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Svätopluk Zeman
Počet príspevkov: 4

1981

Zeman, S. . (1981). Štúdia o celostnosti človeka a jeho diela. Filozofia, 36(1), 117-121. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/1/117-121.pdf

1980

Zeman, S. . (1980). Desiaty zväzok „MEGA“. Filozofia, 35(1), 105-107. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/105-107.pdf

1979

Zeman, S. . (1979). Začala vychádzať „MEGA“. Filozofia, 34(4), 494-496. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/494-496.pdf
Zeman, S. . (1979). Význam výskumu kultúry pre teóriu socializmu. Filozofia, 34(1), 16-25. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/1/16-25.pdf