Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Flachbart
Počet príspevkov: 3

1977

Flachbart, J. . (1977). Racionalizmus a empirizmus v súčasnej filozofii. Filozofia, 32(3), 337-340. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/3/337-340.pdf

1976

Flachbart, J. . (1976). Marxova teória praxe. Filozofia, 31(6), 626-630. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/6/626-630.pdf

1975

Flachbart, J. . (1975). Neoracionalizmus versus neopozitivizmus a filozofia vedy. Filozofia, 30(5), 567-569. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/5/567-569.pdf