Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Alica Borovská
Počet príspevkov: 3

1970

Borovská, A. . (1970). Záznam z diskusie k prednáške M. Topoľského. Filozofia, 25(5), 458-460. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/5/458-460.pdf

1968

Borovská, A. ., & Vargová, J. . (1968). Seminár o predmete filozofie vedy. Filozofia, 23(6), 643-647. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/6/643-647.pdf

1967

Borovská, A. . (1967). Konferencia o explanácii a redukcii. Filozofia, 22(4), 418-422. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/4/418-422.pdf