Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jaroslav Martinka
Počet príspevkov: 6

1967

Martinka, J. . (1967). Povaha a dedičstvo filozofického myslenia Východu a Západu. Filozofia, 22(2), 188-192. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/2/188-192.pdf

1966

Martinka, J. . (1966). Patočkova monografia o Aristotelovi. Filozofia, 21(2), 224-226. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/2/224-226.pdf

1964

Martinka, J. . (1964). Priekopník marxistickej filozofie (Teoretická a propagandistická činnosť Ladislava Szántóa za buržoáznej republiky). Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 128-134. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/128-134.pdf

1954

Martinka, J. . (1954). Marx - Engels, Vybrané spisy II. Filozofický časopis, 9(1), 64-69. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1954/1/64-69.pdf

1953

Martinka, J. . (1953). J. V. Stalin, Spisy VIII—XII. Filozofický časopis, 8(3-4), 396-409. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/3-4/396-409.pdf
Martinka, J. . (1953). J. V. Stalin, Spisy V, VI, VII. Filozofický časopis, 8(1-2), 181-190. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/1-2/181-190.pdf