Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

O. Záhora
Počet príspevkov: 1

1963

Záhora, O. . (1963). Souhrny vybraných statí, otištěných v roce 1962 ve Filosofickém časopise. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 189-195. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/189-195.pdf