Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jiří Houška
Počet príspevkov: 3

1961

Houška, J. (1961). Charakter demokratických revolucí v soudobé epoše. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(4), 253-264. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/4/253-264.pdf

1960

Houška, J. (1960). K problematice pojetí buržoasní revoluce. Slovenský Filozofický Časopis, 15(4), 372-386. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/4/372-386.pdf

1958

Houška, J., & Kára, K. (1958). Podstata revolučního skoku. Slovenský Filozofický Časopis, 13(3), 258-275. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/3/258-275.pdf