Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milan Hrabovský
Počet príspevkov: 3

2016

Hrabovský, M. . (2016). Zvodná tvár neľudskosti. Filozofia, 71(3), 231-239. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/3/231-239.pdf

2015

Šmihula, D. ., & Hrabovský, M. . (2015). Aktuálne výzvy skúmania tzv. rasovej otázky a rasizmu. K problému pádu starej paradigmy multikulturalizmu a patovému stavu v humanitných vedách v otázke argumentovania proti rasizmu. Filozofia, 70(5), 378-397. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/378-397.pdf

1980

Hrabovský, M. . (1980). Psychologické aspekty hodnotových orientácií — možnosti a metódy empirického výskumu. Filozofia, 35(1), 73-76. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/73-76.pdf