Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Dušan Gálik
Počet príspevkov: 12

2013

Gálik, D. . (2013). Biosemiotics: A New Science of Biology?. Filozofia, 68(10), 859-867. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/10/859-867.pdf

2012

Gálik, D. . (2012). K problému tautologickosti v teórii evolúcie. Filozofia, 67(7), 545-556. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/7/545-556.pdf

2009

Gálik, D. . (2009). Evolúcia a hľadanie zmyslu. Zamyslenie nad Darwinovým výročím. Filozofia, 64(9), 889-893. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/889-893.pdf
Čana, T. ., Gálik, D. ., Rybár, J. ., & Hanzel, I. . (2009). O metodologickom poznaní. Filozofia, 64(1), 70-82. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/70-82.pdf
Gálik, D. . (2009). Racionalita vedy a vedecká metóda. Filozofia, 64(1), 1-8. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/1-8.pdf

2001

Gáliková, S. ., & Gálik, D. . (2001). O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia, 56(1), 46-52. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/1/46-52.pdf

1996

Gálik, D. . (1996). Diskusia o Gai (S. H. Schneider - P. J. Boston (vyd.). Filozofia, 51(1), 63-64. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/1/63-64.pdf

1995

Gálik, D. . (1995). Evolučná teória poznania a problém apriórnych základov poznania. Filozofia, 50(7), 353-360. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/7/353-360.pdf

1994

Gálik, D. . (1994). Nielen o správaní živočíchov (Z. Veselovský). Filozofia, 49(1), 60-61. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/1/60-61.pdf

1993

Gálik, D. . (1993). Dva smery evolučnej teórie poznania. Filozofia, 48(12), 786-791. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/12/786-791.pdf