Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marián Mazag
Počet príspevkov: 1

2010

Mazag, M. . (2010). Korsgaard, Ch. M.: Self-Constitution. Agency, Identity, and Integrity (Sebautváranie. Konanie, identita a integrita). Filozofia, 65(4), 407-410. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/4/407-410.pdf