Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Tomáš Szmrecsányi
Počet príspevkov: 2

2002

Szmrecsányi, T. . (2002). Parmenides - praotec európskeho duálneho myslenia. Filozofia, 57(4), 233-244. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/4/233-244.pdf
Szmrecsányi, T. . (2002). Archetypy ako základné východiská milétskej protofilozofie. Filozofia, 57(1), 31-47. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/1/31-47.pdf