Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Gilles Deleuze
Počet príspevkov: 2

1999

Deleuze, G. ., & Guattari, F. . (1999). Tisíc plošín. 4. kapitola: 20. november 1923 - lingvistické postuláty. Filozofia, 54(3), 175-185. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/3/175-185.pdf
Deleuze, G. ., & Guattari, F. . (1999). Čo je filozofia?. Filozofia, 54(1), 41-47. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/41-47.pdf