Skip to main content

Publication Details

On Some Relations between Natural, Technical and Social Sciences

(Original title: O niektorých vzťahoch medzi prírodnými, technickými a spoločenskými vedami)
Filozofia, 40 (1985), 4, 393-401.
Publication language: Slovak
File to download: PDF