Skip to main content

Publications of the Author

Anthony Giddens
Number of publications: 1

1991

Giddens, A. . (1991). Sociálne vedy a filozofia — trendy v najnovšej sociálnej teórii. Filozofia, 46(1), 72-86. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/72-86.pdf