Skip to main content

Publications of the Author

Boris Zala
Number of publications: 5

1990

Zala, B. . (1990). Sociálnofilozofické pohľady na spoločenskú reformu. Filozofia, 45(1), 33-47. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/33-47.pdf

1989

Zala, B. . (1989). Skúsenosť a moc. Filozofia, 44(6), 724-731. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/724-731.pdf

1988

Zala, B. . (1988). Úvahy o východiskách ontologickej koncepcie I. Hrušovského. Filozofia, 43(3), 348-364. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/348-364.pdf

1987

Zala, B. . (1987). Kultúra a historicko-filozofické skúmanie vedomia. Filozofia, 42(1), 50-56. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/50-56.pdf

1985

Zala, B. . (1985). Claude Lévi-Strauss — od logiky k fyziológii. Filozofia, 40(5), 570-582. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/570-582.pdf