Skip to main content

Publications of the Author

F. V. Lazarev
Number of publications: 1

1989

Lazarev, F. V. . (1989). Intervalový prístup: prírodovedecké a gnozeologické aspekty. Filozofia, 44(1), 55-67. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/55-67.pdf