Skip to main content

Publications of the Author

Valéria Minarčicová
Number of publications: 1

1989

Minarčicová, V. . (1989). Prehľad obhájených kandidátskych a doktorských dizertácii v odbore filozofia za roky 1987—1988. Filozofia, 44(1), 112-114. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/112-114.pdf