Skip to main content

Publications of the Author

Emília Kollárová
Number of publications: 4

1989

Kollárová, E. . (1989). Príspevok k zvýšeniu filozofickej kultúry. Filozofia, 44(1), 115-116. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/115-116.pdf

1988

Kollárová, E. . (1988). Človek, spoločnosť a kolektív. Filozofia, 43(3), 409-412. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/409-412.pdf

1987

Kollárová, E. . (1987). Marxizmus a problém slobody. Filozofia, 42(5), 633-635. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/633-635.pdf

1984

Kollárová, E. . (1984). Významné podujatie Slovenskej filozofickej spoločnosti. Filozofia, 39(5), 645-652. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/645-652.pdf