Skip to main content

Publications of the Author

Milan Petkanič
Number of publications: 7

2023

Petkanič, M. . (2023). Despair as a Basic Form of Self-Alienation: An Outline of Kierkegaard’s Dialectics. Filozofia, 78(9), 732-745. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.4

2019

Petkanič, M. . (2019). CHAVALKA, Jakub, SIKORA, Ondřej: Nietzsche o ctnosti (2. mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2018). Filozofia, 74(9), 790-794. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.8

2016

Petkanič, M. . (2016). Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie. Filozofia, 71(4), 257-269. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/4/257-269.pdf

2015

Petkanič, M. . (2015). Šajda, P.: Buberov spor s Kierkegaardom: O vzťahu náboženstva k etike a politike. Filozofia, 70(4), 323-327. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/323-327.pdf

2014

Petkanič, M. . (2014). K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo. Filozofia, 69(5), 388-398. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/5/388-398.pdf

2013

Petkanič, M. . (2013). O vášni ako vôli k existencii. Filozofia, 68(1), 62-73. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/62-73.pdf
Petkanič, M. . (2013). Stewart, J. (ed.): Kierkegaard and Existentialism (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 9). Filozofia, 68(1), 87-90. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/1/87-90.pdf