Skip to main content

Publications of the Author

Milan Štefanko
Number of publications: 1

1987

Štefanko, M. . (1987). Veda, morálka a aktuálne problémy spoločenského rozvoja. Filozofia, 42(3), 358-368. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/358-368.pdf