Skip to main content

Publications of the Author

Mária Wiegelová
Number of publications: 4

1987

Wiegelová, M. . (1987). K otázke formovania vedeckej koncepcie morálky v dielach klasikov. Filozofia, 42(3), 379-388. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/379-388.pdf
Wiegelová, M. . (1987). Príspevok k rozvoju marxistickej etiky. Filozofia, 42(3), 410-412. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/410-412.pdf

1986

Wiegelová, M. . (1986). Racionálne podnety rozvoja vedeckej etiky v Hegelovom diele. Filozofia, 41(2), 156-166. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/156-166.pdf

1985

Wiegelová, M. . (1985). Správa o teoretickom sympóziu. Filozofia, 40(1), 94-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/94-96.pdf