Skip to main content

Publications of the Author

Jana Vrbová
Number of publications: 2

1987

Vrbová, J. . (1987). K niektorým aspektom merania v kvantovej mechanike. Filozofia, 42(6), 708-715. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/708-715.pdf
Vrbová, J. . (1987). Filozoficko-metodologické problémy kvantovej mechaniky. Filozofia, 42(5), 627-629. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/627-629.pdf