Skip to main content

Publications of the Author

Karol Pavlovkin
Number of publications: 3

2019

Pavlovkin, K. . (2019). K otázke rozlíšenia intelektuálnych a mravných cností u Aristotela a Tomáša Akvinského a ich významu pre súčasnosť. Filozofia, 74(3), 181-193. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.3.2

2018

Pavlovkin, K. . (2018). Olfert, Ch.: Aristotle on Practical Truth. Filozofia, 73(8), 689-692. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/689-692.pdf
Pavlovkin, K. . (2018). Vzťah racionality k morálke. Filozofia, 73(4), 294-304. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/294-304.pdf