Skip to main content

Publications of the Author

N. R. Aksionov
Number of publications: 1

1983

Aksionov, N. R. (1983). Systémovo-štruktúrna analýza problému modelovania filozofického poznania. Filozofia, 38(4), 470-475. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/4/470-475.pdf