Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Andrísek
Number of publications: 3

1981

Andrísek, V. . (1981). Dva úspešné príspevky k metodológii skúmania spoločnosti. Filozofia, 36(3), 329-333. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/3/329-333.pdf

1977

Andrísek, V. . (1977). Filozofické problémy ako zdroj vývoja filozofie. Filozofia, 32(5), 553-557. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/5/553-557.pdf

1976

Andrísek, V. . (1976). Filozofia, kybernetika a riadenie spoločnosti. Filozofia, 31(3), 343-346. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/3/343-346.pdf