Skip to main content

Publications of the Author

Igor Hanzel
Number of publications: 21

2019

Hanzel, I. . (2019). Neukončený projekt transparentnej intenzionálnej logiky. Filozofia, 74(2), 126-138. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.2.4

2017

Hanzel, I. . (2017). Definície a definovanie v Newtonových Princípoch. Pokus o metodologickú analýzu. Filozofia, 72(4), 245-258. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/4/245-258.pdf

2015

Hanzel, I. . (2015). Kvalitatívne predikáty verzus vedecké zákony, explanácia a testovanie. Filozofia, 70(3), 188-201. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/3/188-201.pdf

2009

Hanzel, I. . (2009). Kvalitatívne, alebo kvantitatívne metódy v sociálnych vedách?. Filozofia, 64(7), 646-657. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/646-657.pdf
Čana, T. ., Gálik, D. ., Rybár, J. ., & Hanzel, I. . (2009). O metodologickom poznaní. Filozofia, 64(1), 70-82. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/70-82.pdf

2007

Hanzel, I. . (2007). Vedecký zákon: K histórii jedného pojmu. Filozofia, 62(9), 801-812. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/801-812.pdf

2005

Hanzel, I. . (2005). Rorty, jazyk a filozofia vedy. Filozofia, 60(9), 656-667. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/9/656-667.pdf
Hanzel, I. . (2005). Kvalita, kvantita a typológia merania. Filozofia, 60(4), 217-229. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/4/217-229.pdf

2004

Hanzel, I. . (2004). Brian Ellis a Karel Berka o meraní. Filozofia, 59(5), 305-317. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/5/305-317.pdf

2000

Hanzel, I. . (2000). James Woodward o vedeckom vysvetlení a kauzálnych kapacitách. Filozofia, 55(7), 521-533. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/7/521-533.pdf