Skip to main content

Publications of the Author

G. V. Mokronosov
Number of publications: 1

1980

Mokronosov, G. V. (1980). O niektorých metodologických princípoch výsku­mu hodnôt. Filozofia, 35(1), 47-49. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/47-49.pdf