Skip to main content

Publications of the Author

Anna Pojezná
Number of publications: 3

1980

Pojezná, A. . (1980). K významu axiológie pre vedy o štáte a práve. Filozofia, 35(1), 69-72. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/69-72.pdf

1965

Pojezná, A. . (1965). Kriticky o buržoáznej etike. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 331-332. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/331-332.pdf
Pojezná, A. . (1965). K úlohe rozumu a citov pri tvorení kategórie morálnej povinnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(1), 64-75. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/1/64-75.pdf