Skip to main content

Publications of the Author

František Červeňanský
Number of publications: 2

1978

Červeňanský, F. . (1978). Základné práva a slobody v socialistickej spoločnosti a ich právne záruky. Filozofia, 33(2), 121-131. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/2/121-131.pdf

1960

Červeňanský, F. . (1960). Saint Simone — patriarcha socializmu. Slovenský Filozofický časopis, 15(4), 387-402. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/4/387-402.pdf