Skip to main content

Publications of the Author

T. I. Ojzerman
Number of publications: 2

1978

Ojzerman, T. I. . (1978). Veľká októbrová socialistická revolúcia a súčasná buržoázna ideológia. Filozofia, 33(5), 503-517. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/5/503-517.pdf

1951

Ojzerman, T. I. . (1951). Marxizmus-leninizmus o zmene predmetu filozofie. Filozofický sborník SAVU, 6(1), 5-19. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1951/1/5-19.pdf