Skip to main content

Publications of the Author

Štefan Angelov
Number of publications: 2

1977

Pavlov, T. ., Angelov, Štefan ., & Gindev, P. . (1977). Význačný predstaviteľ marxisticko-leninskej filozofie (K 80. výročiu narodenia akademika Savu Ganovského). Filozofia, 32(4), 473-476. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/4/473-476.pdf

1972

Angelov, Štefan . (1972). Determinizmus, sloboda a zodpovednosť ludskej osobnosti. Filozofia, 27(3), 257-264. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/3/257-264.pdf