Skip to main content

Publications of the Author

Ján Bilas
Number of publications: 3

1977

Bilas, J. . (1977). Teilhardov „kozmologický“ idealizmus. Filozofia, 32(6), 646-657. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/6/646-657.pdf

1974

Bilas, J. . (1974). Kritika epistemologie súčasného neotomizmu. Filozofia, 29(5), 545-548. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/5/545-548.pdf

1972

Bilas, J. . (1972). Gnozeologická analýza každodenného náboženského vedomia. Filozofia, 27(4), 417-420. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/417-420.pdf