Skip to main content

Publications of the Author

Svätoslav Mathé
Number of publications: 5

1974

Mathé, S. . (1974). Pragmatika R. Montaguea a teória významu. Filozofia, 29(3), 230-245. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/3/230-245.pdf
Mathé, S. . (1974). O jednej metóde výstavby logiky prvého stupňa. Filozofia, 29(1), 62-74. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/1/62-74.pdf

1972

Mathé, S. . (1972). Neznámy svet nekonečných množín. Filozofia, 27(3), 311-314. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/3/311-314.pdf

1971

Mathé, S. . (1971). Neklasické logiky. Filozofia, 26(6), 690-694. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/690-694.pdf
Mathé, S. . (1971). Matematická logika pre začiatočníkov. Filozofia, 26(5), 575-577. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/5/575-577.pdf