Skip to main content

Publications of the Author

K. A. Švarcmanová
Number of publications: 1

1972

Šiškin, A. F., & Švarcmanová, K. A. (1972). Svetonázor a morálka, filozofia a etika. Filozofia, 27(2), 101-114. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/2/101-114.pdf