Skip to main content

Publications of the Author

G. A. Podkorytov
Number of publications: 2

1972

Podkorytov, G. A. (1972). Úloha tvorivého skepticizmu v poznaní. Filozofia, 27(6), 561-568. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/6/561-568.pdf
Podkorytov, G. A. (1972). O historizme ako metóde vedeckého poznania. Filozofia, 27(5), 429-436. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/5/429-436.pdf