Skip to main content

Publications of the Author

Vlasta Černíková
Number of publications: 5

1969

Černíková, V. . (1969). Konkrétnosť človeka vo vzťahu poznania a hodnotenia. Filozofia, 24(3), 266-280. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/3/266-280.pdf
Černíková, V. . (1969). Aktivita subjektu a dejiny. Filozofia, 24(2), 220-223. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/2/220-223.pdf
Černíková, V. . (1969). Človek ako tvorca seba samého. Filozofia, 24(1), 96-101. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/96-101.pdf

1968

Černíková, V. ., & Černík, V. . (1968). Seminár o Marxovi a dnešku. Filozofia, 23(2), 204-209. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/2/204-209.pdf

1959

Černíková, V. . (1959). K otázke hodnotenia Heglovej dialektiky. Slovenský Filozofický časopis, 14(4), 358-376. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/4/358-376.pdf