Skip to main content

Publications of the Author

Martin Katriak
Number of publications: 8

1966

Katriak, M. . (1966). Pohľady na súčasnú poľskú sociológiu. Filozofia, 21(3), 310-314. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/310-314.pdf

1964

Katriak, M. . (1964). Na margo sociologického výskumu dediny v okrese Olomouc. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 291-294. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/291-294.pdf
Katriak, M. . (1964). Programovanie konkrétnych sociologických výskumov. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(1), 66-79. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/1/66-79.pdf

1963

Katriak, M. . (1963). Metóda vedeckého pozorovania v sociologickom výskume. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(4), 303-312. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/4/303-312.pdf

1962

Katriak, M. . (1962). K metodologickým problémom konkrétneho sociologického výskumu. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 122-133. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/122-133.pdf
Katriak, M. . (1962). Diskusia o metodike vedeckoateistickej výchovy. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(2), 175. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/2/175.pdf

1961

Katriak, M. . (1961). Novodobé problémy sčítania obyvatelstva. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(3), 244-245. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/3/244-245.pdf

1960

Katriak, M. . (1960). K problému urýchlenia vývinu spoločenského vedomia. Slovenský Filozofický časopis, 15(2), 152-158. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/2/152-158.pdf