Skip to main content

Publications of the Author

Ján Zozuľak
Number of publications: 5

2018

Zozuľak, J. . (2018). Kalaš, A.: Pyrrhón – blažený filozof bez hodnôt. Filozofia, 73(10), 861-864. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/861-864.pdf

2016

Zozuľak, J. . (2016). Správa z konferencie Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy. Filozofia, 71(10), 904-905. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/904-905.pdf

2015

Zozuľak, J. . (2015). Medzinárodná vedecká konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie. Filozofia, 70(9), 785-787. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/785-787.pdf
Zozuľak, J. . (2015). Brodňanská, E.: Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch. Filozofia, 70(2), 156-158. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/2/156-158.pdf

2013

Zozuľak, J. . (2013). Výskum byzantskej filozofie a jej prieniku na Veľkú Moravu. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda. Filozofia, 68(9), 790-799. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf