Skip to main content

Publications of the Author

Oleg Sus
Number of publications: 2

1960

Sus, O. . (1960). Sémantika umění v českém strukturalismu a problémy jejího hodnocení. Slovenský Filozofický časopis, 15(4), 416-430. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/4/416-430.pdf
Sus, O. . (1960). Pokus o reformu existencialismu. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 296-313. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/296-313.pdf