Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Gerát
Number of publications: 2

2014

Gerát, I. . (2014). Várossov pojem umeleckého obrazu vo svetle súčasných vied o obraze. Filozofia, 69(2), 154-163. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/2/154-163.pdf

2005

Gerát, I. . (2005). O privádzaní umení k teológii (Bonaventura). Filozofia, 60(9), 705-708. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/9/705-708.pdf