Skip to main content

Publications of the Author

Tomáš Zálešák
Number of publications: 3

2009

Zálešák, T. . (2009). K významu antropologických východísk pre politickú vedu. Filozofia, 64(9), 817-826. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/9/817-826.pdf

2004

Zálešák, T. . (2004). K rehabilitácii dedičstva klasickej filozofie vo vzťahu k modernej politike (nad niektorými stránkami diela Lea Straussa a Erica Voegelina). Filozofia, 59(6), 448-461. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/6/448-461.pdf

2000

Zálešák, T. . (2000). K otázke sakrálneho a k otázke vývoja morálnych pravidiel. Filozofia, 55(1), 1-8. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/1-8.pdf