Skip to main content

Publications of the Author

Peter Fraňo
Number of publications: 13

2021

Fraňo, P. . (2021). Senecov spis O pokoji mysle a pandémia ochorenia Covid-19. Filozofia, 76(10), 780-789. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.10.4

2020

Fraňo, P. . (2020). VLADISLAV SUVÁK: Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sókratom a Foucaultom. Filozofia, 75(8), 726 – 730. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.9
Fraňo, P. . (2020). Appius Claudius Caecus a počiatky rímskej filozofie. Filozofia, 75(3), 183-194. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.2

2019

Fraňo, P. . (2019). Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa stoicorum (Cic. Parad. 20 – 26). Filozofia, 74(6), 472-484. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.6.4
Fraňo, P. . (2019). Matúš Porubjak: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida. Filozofia, 74(3), 255-257. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.3.8

2016

Fraňo, P. . (2016). Garani, M. - Konstan, D.: The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry. Filozofia, 71(5), 433-435. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/433-435.pdf
Fraňo, P. . (2016). Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona. Filozofia, 71(5), 401-409. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/401-409.pdf

2014

Fraňo, P. . (2014). Porubjak, M.: Najstaršie podoby európskej etiky v antickom období. Kapitoly z aplikovanej etiky II. Filozofia, 69(10), 894-896. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/894-896.pdf
Fraňo, P. . (2014). Jemelka, P.: Úvod do bioetiky. Kapitoly z aplikovanej etiky III. Filozofia, 69(6), 545-547. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/545-547.pdf
Fraňo, P. . (2014). Ciceronova interpretácia homérskej tematiky: Príbeh o Filoktétovi. Filozofia, 69(3), 246-255. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/246-255.pdf