Skip to main content

Publications of the Author

Zuzana Kusá
Number of publications: 1

2007

Kusá, Z. . (2007). Participačný prístup v spoločenských vedách. Filozofia, 62(9), 790-800. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/790-800.pdf