Skip to main content

Publications of the Author

Peter Fotta
Number of publications: 5

2006

Fotta, P. . (2006). Teória participácie v kontexte metafyziky sv. Tomáša Akvinského. Filozofia, 61(2), 107-118. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/2/107-118.pdf

2005

Fotta, P. . (2005). Existenciálna koncepcia bytia Sv. Tomáša Akvinského na podklade diela De ente et essentia. Filozofia, 60(7), 473-489. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/7/473-489.pdf

2003

Fotta, P. . (2003). Prameň filozofických otázok (Pramenné činitele realistickej filozofie). Filozofia, 58(5), 305-323. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/5/305-323.pdf

2001

Fotta, P. . (2001). Koncepcia súčasnej realistickej metafyziky. Filozofia, 56(4), 226-240. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/4/226-240.pdf

1998

Fotta, P. . (1998). Tomáš Akvinský - filozof, alebo teológ?. Filozofia, 53(4), 247-254. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/247-254.pdf