Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Žilinek
Number of publications: 6

2005

Žilinek, J. . (2005). Úvod do filozofie jazyka (W. G. Lycan). Filozofia, 60(9), 709-715. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/9/709-715.pdf
Žilinek, J. . (2005). K pojmu význam indexických výrazov. Filozofia, 60(6), 412-429. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/6/412-429.pdf
Žilinek, J. . (2005). Nový zborník Russelových prác. Filozofia, 60(6), 461-465. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/6/461-465.pdf
Žilinek, J. . (2005). Tri prednášky k vlastným menám (Saul A. Kripke). Filozofia, 60(1), 70-76. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/1/70-76.pdf

2004

Žilinek, J. . (2004). Význam a jazykové hry vo farebných knihách (L. Wittgenstein). Filozofia, 59(8), 616-621. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/8/616-621.pdf
Žilinek, J. . (2004). Analyticky o filozofii (P. F. Strawson). Filozofia, 59(7), 542-547. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/7/542-547.pdf