Skip to main content

Publications of the Author

Lucia Kollárová
Number of publications: 1

2005

Kollárová, L. . (2005). Umberto Eco k vybraným problémom prítomnosti (U. Eco). Filozofia, 60(2), 146-148. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/2/146-148.pdf