Skip to main content

Publications of the Author

Milan Pacek
Number of publications: 1

2005

Pacek, M. . (2005). Vzťah medzi logikou a metafyzikou na príklade predikácie (Niektoré otázky teórie predikácie u Bertranda Russella). Filozofia, 60(3), 150-154. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/3/150-154.pdf